×

Filtrowentylacja

Filtrowentylacja

Filtrowentylacja

Urządzenia filtrowentylacyjne

Urządzenia filtrowentylacyjne są jednym z najważniejszych elementów systemu wentylacji. Służą do usuwania zanieczyszczeń i alergenów z powietrza, które wpływa do pomieszczenia. Urządzenia te mogą być stosowane w domach, biurach, sklepach i innych miejscach publicznych. Filtry w urządzeniach filtrowentylacyjnych są dostarczone przez producenta lub można je samodzielnie zamontować. Filtry mają różne stopnie filtracji, od prostych filtrów mechanicznych po bardziej skomplikowane filtry chemiczne i elektrostatyczne. Wszystkie typy filtrów mają na celu usunięcie czynników drażniących i alergenów z powietrza, aby poprawić jakość powietrza wewnętrznego.

Korzystanie z urządzeń filtrowentylacyjnych ma wiele korzyści dla naszego zdrowia i środowiska. Przede wszystkim chroni nas przed alergenami i innymi czynnikami drażniącymi, które mogłyby spowodować choroby układu oddechowego lub astmę. Ponadto urządzenia te pomagają ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez redukcję ilości energii potrzebnej do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń oraz poprawienie efektywności energetycznej budynku.