×

Jakie zmiany w projektowaniu systemów różnicowania ciśnienia wprowadza nowelizacja europejskiej normy?

Jakie zmiany w projektowaniu systemów różnicowania ciśnienia wprowadza nowelizacja europejskiej normy?

Jakie zmiany w projektowaniu systemów różnicowania ciśnienia wprowadza nowelizacja europejskiej normy?

Co zawiera nowa norma PN-EN 12101-6:2022?

Nowa norma PN-EN 12101-6:2022 jest zgodna z wymaganiami dyrektywy ErP i dotyczy wentylatorów przemysłowych. Zawiera ona szczegółowe wymagania dotyczące konstrukcji, bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i emisji hałasu dla wentylatorów przemysłowych. Norma określa również wymagania dotyczące testowania i oznakowania produktu oraz informacje ogólne na temat instalacji, użytkowania i konserwacji.

Norma ta ma na celu poprawę jakości produktu oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Wszystkie wentylatory przemysłowe muszą spełniać określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i emisji hałasu. Ponadto nowe wymagania obejmują również testowanie i oznakowanie produktu oraz informacje ogólne na temat instalacji, użytkowania i konserwacji. Dzięki tej normie możliwe będzie lepsze dopasowanie wentylatorów do potrzeb użytkowników oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa i niezawodności.

Wytyczne do projektowania według normy PN-EN 12101-13:2022

Norma PN-EN 12101-13:2022 jest wytyczną dotyczącą projektowania systemów wentylacji mechanicznej. Została opracowana przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, skuteczności i niezawodności systemów wentylacji mechanicznej. Wytyczna ta określa wymagania dotyczące projektowania, instalacji, eksploatacji i konserwacji systemów wentylacji mechanicznej. W szczególności obejmuje ona wymagania dotyczące ochrony przed pożarami, hałasem, zanieczyszczeniami powietrza oraz innymi czynnikami środowiskowymi. Ponadto norma ta określa również wymagania dotyczące materiałów używanych do budowy systemu wentylacyjnego oraz procedury testowe stosowane do sprawdzenia jego działania.

Wymagania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i mieniu poprzez zmniejszenie ryzyka pożaru lub innych problemów technicznych związanych z systemem wentylacyjnym. Norma ta jest obecnie stosowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej i jest ważnym narzędziem do tworzenia nowoczesnych i bezpiecznych systemów wentylacyjnych.

Dwie klasy zamiast sześciu

Koncepcja dwóch klas zamiast sześciu jest coraz bardziej popularna w szkołach. Jest to sposób na zmniejszenie liczby uczniów w każdej klasie, co pozwala nauczycielom skupić się na indywidualnym rozwoju każdego ucznia. Zmniejszenie liczby uczniów w klasie oznacza również mniejszy stres dla nauczycieli i większe możliwości tworzenia programu edukacyjnego, który odpowiada potrzebom każdego ucznia.

Dwa-klasa system ma również inne zalety. Umożliwia on lepsze relacje między uczniami i nauczycielami oraz pomaga w budowaniu silniejszej społeczności szkolnej. Ponadto, dzięki mniejszej liczbie uczniów w klasie, nauczyciele mogą skoncentrować się na tych, którzy mają trudności z przyswajaniem materiału lub potrzebują dodatkowej pomocy. W ten sposób można poprawić osiągnięcia edukacyjne i społeczne całej grupy.

Zmiany w określaniu powierzchni nieszczelności

Zmiany w określaniu powierzchni nieszczelności są ważnym elementem procesu kontroli jakości. W przeszłości, aby określić powierzchnię nieszczelności, inżynierowie musieli wykonać różne testy i pomiary. Jednak z biegiem czasu technologia umożliwiła stworzenie nowoczesnych narzędzi do identyfikacji i monitorowania powierzchni nieszczelności. Te narzędzia polegają na wykorzystaniu skanerów 3D, które mogą być używane do tworzenia trójwymiarowego obrazu powierzchni nieszczelności. Skanery te są w stanie zidentyfikować każdy mały otwór lub szczelinę, co pozwala na precyzyjne określenie rozmiaru i lokalizacji uszkodzeń.

Kolejną zmianą w określaniu powierzchni nieszczelności jest wprowadzenie systemów automatyzacji. Automatyzacja ta obejmuje zarówno skanowanie 3D, jak i analizowanie danych zebranych podczas skanowania. System ten może być ustawiony tak, aby automatycznie generował raport dotyczący powierzchni nieszczelności oraz informacje o jej lokalizacji i rozmiarze. Dzięki temu proces kontroli jakości może być przebiegł szybciej i sprawniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Zmiany w projektowaniu systemów różnicowania ciśnienia w budynkach wysokich

Zmiany w projektowaniu systemów różnicowania ciśnienia w budynkach wysokich są konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalny poziom komfortu dla użytkowników. Systemy te służą do regulacji ciśnienia powietrza wewnątrz budynku, co ma na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu wentylacji i ochronę przed nadmiernymi hałasami z otoczenia. Wraz ze wzrostem wysokości budynku, systemy różnicowania ciśnienia muszą być coraz bardziej skomplikowane, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i komfortu.

Nowe technologie stosowane w projektowaniu systemów różnicowania ciśnienia obejmują m.in. sterowniki PLC (Programmable Logic Controllers), czujniki temperatury i wilgotności oraz inteligentne systemy sterujące. Te nowe technologie umożliwiają lepsze monitorowanie warunków wewnętrznych budynku oraz precyzyjne dostosowanie parametrów wentylacji do potrzeb użytkowników. Ponadto, nowe technologie mogą pomagać w oszczędności energii poprzez automatyzację procesu regulacji ciśnienia powietrza wewnątrz budynku.