×

Pomiary wentylacji a szczelność budynku

Pomiary wentylacji a szczelność budynku

Pomiary wentylacji a szczelność budynku

Badanie szczelności ścian

Badanie szczelności ścian jest ważnym elementem wykonania budynku. Jest to proces, który polega na sprawdzeniu, czy ściany są odpowiednio uszczelnione i nie ma w nich przecieków. Badanie szczelności ścian może być wykonywane zarówno podczas budowy, jak i po jej ukończeniu. Podczas badania specjalista sprawdza, czy istnieją mikropęknięcia lub inne uszkodzenia powierzchni ściany oraz czy materiał izolacyjny jest prawidłowo zamontowany. W celu dokładnego określenia stanu technicznego ściany mogą być również wykorzystywane specjalistyczne urządzenia diagnostyczne. Po zakończonym badaniu specjalista sporządza raport zawierający informacje o stanie technicznym ścian oraz ewentualnych naprawach lub poprawkach, które należy wykonać. Dzięki temu można uniknąć problemów związanych z przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz budynku i utrzymać optymalny poziom bezpieczeństwa i higieny.